พริตตี้ Motor Expo 2011 พริตตี้ Motor Expo 2011
พริตตี้ Motor Expo 2011 รูปรถในงาน Motor Expo 2011

Ad VIPรอบรู้เรื่องรถ

Bookmark and Share


SMILE TRIP 2 มหัศจรรย์สองฝั่งทะเลใต้ สุราษฎร์ธานี - กระบี่ - ตรัง 4 วัน 3 คืน

วันแรก     กรุงเทพฯ

17.30 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางจากกรุงเทพ มุ่งหน้าสู่ จ.ตรัง

วันที่สอง  ดำน้ำ 4 เกาะ สุดยอดทะเลตรัง-นอนเกาะมุก

07.00 น.  เดินทางถึง จ. ตรังบริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารเลตรัง (มื้อที่ 1)

09.30 น.  นำท่านท่องทะเลตรัง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) UNSEEN THAILAND  และเดินทางต่อไปยังเกาะกระดาน

12.00 น.  บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ท์บนเรือ (มื้อที่ 2)

บ่าย         ออกดำน้ำกันต่อที่เกาะม้า เกาะเชือก

16.00 น.  นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก เกาะมุกรีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เย็น         บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 3)

วันที่ 3     เกาะมุก-ตรัง-น้ำตกร้อน-สระมรกต-บ้านตาขุน-เขื่อนรัชชประภา

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4) จากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง

09.30 น.  เดินทางถึงท่าเรือปากเมง....จากนั้นออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ อ.คลองท่อม

12.00 น.  บริการอาหารเที่ยง ณ สวนอาหารกุลากาสัย (มื้อที่ 5)

บ่าย         เข้าชมน้ำตกร้อนและสระมรกต ...จากนั้นออกเดินทางสู่ เขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน

18.00  น.  บริการอาหารเย็น ณ ร้านครัวกุ้ยหลิน (มื้อที่ 6) และนำท่านเข้าสู่ที่พัก ภูผาและลำธารรีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่ 4      ล่องเรือเขื่อนรัชชประภา-สวนโมกพลาราม-พระบรมธาตุไชยา-กรุงเทพ

06.00 น.   อรุณสวัสด์ยามเช้า บริการชา กาแฟ ขนมปัง....นำท่านล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทยท่ามกลางสายหมอก

07.30 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  (มื้อที่ 7)

09.00 น.   เช็คเอาท์ออกจากที่พัก เดินทางสู่ อ.ไชยา

10.30 น.   เข้าชม สวนโมกขพลาราม และ พระบรมธาตุไชยา....แวะซื้อไข่เค็ม ของฝากขึ้นชื่อของเมืองไชยา

12.00 น.   บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารพลับพลาซีฟู้ด (มื้อที่ 8)

บ่าย          ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

18.30 น.   เดินทางถึง อ. หัวหิน.....แวะซื้อของฝากและทานอาหารเย็นกัน ได้ตามอัธยาศัย

22.30 น.   เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม: รถปรับอากาศ, อาหาร 8 มื้อ ,โรงแรม 2 คืน,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ประกันอุบัติเหตุ

มัคคุเทศก์นำเที่ยว, ค่าเรือและอุปกรณ์ดำน้ำทะเลตรัง,ค่าล่องเรือเขื่อนรัชชประภา


ที่มา : Silverstonetour
อ่าน : 1122 ครั้ง | อัพเดท : 02-07-2555 เวลา 10:19 น.
Tags : Travel Guide

ยังไม่มีความคิดเห็นของข่าวนี้
โพสความคิดเห็น

ชื่อ * อย่างน้อย 3 ตัวอักษร
รายละเอียด * พิมพ์ข้อความได้ทั้งหมด 400 ตัวอักษร
* คลิ๊กที่รูปภาพถ้าต้องการรับรหัสใหม่