พริตตี้ Motor Expo 2011 พริตตี้ Motor Expo 2011
พริตตี้ Motor Expo 2011 รูปรถในงาน Motor Expo 2011

Ad VIPรอบรู้เรื่องรถ

Bookmark and Share


SMILE TRIP 3 มหัศจรรย์สองฝั่งทะเลใต้ เกาะสมุย - เกาะเต่า - เกาะนางยวน 4 วัน 3 คืน

วันแรก     กรุงเทพฯ

20.30 น.  พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่สอง  ซิตี้ทัวร์รอบเกาะสมุย

06.30 น.  เดินทางถึง จ. สุราษฎร์ธานี บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมไดมอนด์ (มื้อที่ 1)

10.00 น.  นำคณะลงเรือเฟอร์รี่ลำใหญ่ ออกเดินทางสู่เกาะสมุย

11.30 น.  เดินทางถึงท่าเรือหน้าทอน รถตู้รอรับคณะ

12.00 น.  บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)

บ่าย        ชม หินตาหินยาย น้ำตกหน้าเมือง ไหว้พระใหญ่เกาะฟาน

เย็น         บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) นำท่านเข้าสู่พักที่ โรงแรมโกลเด้นแซนด์บีช หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  ดำน้ำชมปะการัง เกาะเต่า เกาะนางยวน

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 4)

08.00 น.  ออกเดินทางสู่เกาะเต่า โดยเรือ สปีดโบ๊ตคาตามารัน

09.30 น.  เดินทางถึงเกาะเต่าเปลี่ยนเป็นเรือไม้สู่ จุดดำน้ำรอบเกาะเต่า อ่าวมะม่วง อ่าวหินวง อ่าวทรายสี

12.00 น.  บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ท์บนเกาะนางยวนไดฟ์รีสอร์ท (มื้อที่ 5)

บ่าย         หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัยบน เกาะนางยวน

15.00 น.  ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางกลับสู่เกาะสมุย

18.00 น.  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก

วันที่สี่      เกาะสมุย-กรุงเทพฯ

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 7)

08.30 น.  เช็คเอาท์ออกจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือและนั่งเฟอร์รี่กลับไปท่าเรือดอนสัก

10.30 น.  เดินทางถึงฝั่งท่าเรือดอนสัก

12.00 น.  บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านเพื่อนเดินทาง อ.ไชยา (มื้อที่ 8)

บ่าย         ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

18.30 น.   เดินทางถึง อ.หัวหิน...แวะซื้อของฝากทานอาหารเย็นได้ตามอัธยาศัย

22.30 น.   เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม: รถปรับอากาศ, อาหาร 8 มื้อ ,โรงแรม 2 คืน,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ประกันอุบัติเหตุ

มัคคุเทศก์นำเที่ยว, ค่าเรือและอุปกรณ์ดำน้ำเกาะเต่า-เกาะนางยวน,ค่าเรือเฟอร์รี่ไป-กลับเกาะสมุย


ที่มา : Silverstonetour
อ่าน : 1050 ครั้ง | อัพเดท : 04-07-2555 เวลา 09:24 น.
Tags : Travel Guide SMILE TRIP

ยังไม่มีความคิดเห็นของข่าวนี้
โพสความคิดเห็น

ชื่อ * อย่างน้อย 3 ตัวอักษร
รายละเอียด * พิมพ์ข้อความได้ทั้งหมด 400 ตัวอักษร
* คลิ๊กที่รูปภาพถ้าต้องการรับรหัสใหม่