พริตตี้ Motor Expo 2011 พริตตี้ Motor Expo 2011
พริตตี้ Motor Expo 2011 รูปรถในงาน Motor Expo 2011

Ad VIPรอบรู้เรื่องรถ

Bookmark and Share


SMILE TRIP 5 มหัศจรรย์สองฝั่งทะเลใต้

SMILE TRIP 5 มหัศจรรย์สองฝั่งทะเลใต้ สงขลา - สตูล - ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
สงขลาอะควาเรียม-หาดสมิหลา-เกาะยอ-สตูล-เยือนลังกาวี-เคเบิลคาร์-
สุสานมัสสุหรี-ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
ช่วงวันเดินทาง : 1-5 มิ.ย. / 2-6 ส.ค. / 10-14 ส.ค. / 27 ก.ย.-1 ต.ค. /
20-24 ต.ค. 2555

ราคา : 7,555 / ท่าน

 

 

 

วันแรก           กรุงเทพฯ

16.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางจากกรุงเทพ มุ่งหน้าสู่ จ.ชุมพร

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารนิวรสทิพย์ จ.สมุทรสาคร (มื้อที่ 1)

วันที่สอง สงขลา-สงขลาอะควาเรียม-หาดสมิหลา -เกาะยอ-สตูล

08.30 น. เดินทางถึง จ. สงขลา บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 2)

10.30 น. เข้าชมสงขลาอะควาเรียม ซึ่งจัดแสดงสัตว์น้ำสายพันธุ์ต่างๆ มากมาย

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ริมชายหาดสมิหลา (มื้อที่ 3) ชมเกาะหนู เกาะแมว และรูปปั้นนางเงือก

บ่าย        เดินทางถึงเกาะยอ  ชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา แหล่งจัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนภาคใต้

และเลือกชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากงานหัตถกรรม เช่นผ้าทอเกาะยอ....เดินทางต่อไปยัง จ.สตูล

เย็น         เช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมพินนาเคิล วังใหม่ หรือเทียบเท่า....บริการอาหารเย็นร้านน้องนีซีฟู้ด (มื้อที่ 4)

วันที่สาม สตูล-ลังกาวี-เคเบิลคาร์-สุสานพระนางมัสสุหรี-พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์-ช็อปปิ้งตลาดกัวฮ์

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 5) เดินทางสู่ท่าเรือตำมะลัง

09.30 น. นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ ข้ามสู่เกาะลังกาวี (เวลาที่มาเลเซียเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)

11.30 น. เดินทางถึงเกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และบริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)

บ่าย        ขึ้นเคเบิลคาร์,  ชมสุสานพระนางมัสสุหรี ,พิพิธภัณฑ์ดร มหาธีร์

เย็น         ช็อปปิ้งตลาดกัวฮ์และบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเบลล่าวิสต้า หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ลังกาวี-สตูล-หาดใหญ่

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 8)

09.00 น. เช็คเอาท์ออกจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ แวะถ่ายรูป รูปปั้นนกอินทรีย์ยักษ์

11.00 น. เดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง...ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเดินทางต่อไปหาดใหญ่โดยรถปรับอากาศคันเดิม

เที่ยง      บริการอาหารเที่ยง ณ โรงแรมโอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ (มื้อที่ 9) หลังอาหารอิสระช็อปปิ้งตลาดกิมหยง

เย็น        บริการอาหารเย็น ร้านเพื่อนเดินทาง อ.ไชยา (มื้อที่ 10) และออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ

วันที่ห้า กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม: รถปรับอากาศ, อาหาร 10 มื้อ ,โรงแรม 2 คืน,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ประกันอุบัติเหตุ

มัคคุเทศก์นำเที่ยว, ค่าเรือเฟอร์รี่ข้ามไปเกาะลังกาวี, ค่าเอกสารผ่านแดนไปลังกาวี


ที่มา : silverstonetour.co.th
อ่าน : 985 ครั้ง | อัพเดท : 09-07-2555 เวลา 10:05 น.
Tags : Travel Guide ท่องเที่ยว Smile Trip

ยังไม่มีความคิดเห็นของข่าวนี้
โพสความคิดเห็น

ชื่อ * อย่างน้อย 3 ตัวอักษร
รายละเอียด * พิมพ์ข้อความได้ทั้งหมด 400 ตัวอักษร
* คลิ๊กที่รูปภาพถ้าต้องการรับรหัสใหม่