พริตตี้ Motor Expo 2011 พริตตี้ Motor Expo 2011
พริตตี้ Motor Expo 2011 รูปรถในงาน Motor Expo 2011

Ad VIP
ข่าวสารอัพเดท

Bookmark and Share


Toyota รายงานตลาดรถยนต์เดือนสิงหาคม ยอดขาย 129,509 คัน เพิ่มขึ้น 63.9%

Toyota

          นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์เดือนสิงหาคม 2555 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 129,509 คัน เพิ่มขึ้น 63.9% ประกอบด้วยรถยนต์นั่ง 61,044 คัน เพิ่มขึ้น 71.7% รถเพื่อการพาณิชย์ 68,465 คัน เพิ่มขึ้น 57.4% รวมทั้งรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 60,389 คัน เพิ่มขึ้น 61.9%

          ตลาดรถยนต์เดือนสิงหาคม มีปริมาณการขาย 129,509 คัน มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 63.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขาย 61,044 คัน มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 71.7% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย 68,465 คัน เพิ่มขึ้น 57.4% เป็นผลจากการเพิ่มกำลังการผลิตของผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่าย ทำให้สามารถส่งมอบรถได้เร็วขึ้น แต่ยังมีรถยนต์ยอดนิยมบางรุ่น ที่มีจำนวนค้างส่งมอบค่อนข้างสูง

          ตลาดรถยนต์สะสม 8 เดือน มีปริมาณการขาย 867,703 คัน เพิ่มขึ้น 48.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นยอดขายสะสม 8 เดือนที่สูงกว่ายอดขายสะสมทั้งปีของปี 2553 ซึ่งเป็นปีที่ยอดขายรถยนต์ในประเทศมียอดจำหน่ายสูงที่สุด ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 46.6% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 50.2% เป็นผลจากความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศที่มีอยู่สูง ประกอบกับกำลังการผลิตที่มากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์

          ตลาดรถยนต์ในเดือนกันยายน ยังเติบโตต่อเนื่อง เป็นผลจากยอดค้างจองสะสม และความต้องการของตลาดที่เติบโตต่อเนื่อง ในขณะที่ค่ายรถยนต์ทุกค่ายได้เพิ่มกำลังการผลิต ส่งผลทำให้สามารถส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

Toyota

TOTAL CAR SALES

  Aug-12 Aug-11 Y-O-Y Share '12 Acc. '11 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 44,478 32,108 +38.5% 34.3% 334,183 216,404 +54.4% 38.5%
Isuzu 18,933 13,104 +44.5% 14.6% 132,957 105,144 +26.5% 15.3%
Honda 18,162 7,359 +146.8% 14.0% 86,979 60,879 +42.9% 10.0%
Mitsubishi 11,653 6,580 +77.1% 9.0% 75,101 47,061 +59.6% 8.7%
Nissan 8,453 6,003 +40.8% 6.5% 68,328 48,708 +40.3% 7.9%
Mazda 7,291 3,900 +86.9% 5.6% 44,933 27,863 +61.3% 5.2%
Suzuki 2,666 687 +288.1% 2.1% 11,944 5,994 +99.3% 1.4%
Hino 1,518 868 +74.9% 1.2% 10,625 6,974 +52.4% 1.2%
Mitsu-Fuso 148 59 +150.8% 0.1% 1,074 462 +132.5% 0.1%
Subaru 10 10 +0.0% 0.0% 73 111 -34.2% 0.0%
N-Diesel 0 2 -100.0% 0.0% 7 102 -93.1% 0.0%
Total Japanese makes 113,312 70,680 +60.3% 87.5% 766,204 519,702 +47.4% 88.3%
  Aug-12 Aug-11 Y-O-Y Share '12 Acc. '11 Acc. Y-O-Y Share
Chevrolet 7,331 3,090 +137.2% 5.7% 45,766 21,026 +117.7% 5.3%
Ford 6,175 2,676 +130.8% 4.8% 33,222 20,514 +61.9% 3.8%
Benz 654 293 +123.2% 0.5% 4,116 3,097 +32.9% 0.5%
B.M.W. 532 339 +56.9% 0.4% 3,578 2,438 +46.8% 0.4%
TATA 400 379 +5.5% 0.3% 3,224 3,760 -14.3% 0.4%
Hyundai 302 415 -27.2% 0.2% 3,446 3,160 +9.1% 0.4%
DFM 205 172 +19.2% 0.2% 1,335 1,057 +26.3% 0.2%
Proton 201 503 -60.0% 0.2% 2,675 4,400 -39.2% 0.3%
Volvo 147 141 +4.3% 0.1% 1,442 1,193 +20.9% 0.2%
Kia 74 70 +5.7% 0.1% 955 535 +78.5% 0.1%
Volkswagen 56 53 +5.7% 0.0% 415 494 -16.0% 0.0%
WuLing 32 50 -36.0% 0.0% 278 313 -11.2% 0.0%
Peugeot 21 13 +61.5% 0.0% 111 109 +1.8% 0.0%
Daewoo 1 0 - 0.0% 1 36 -97.2% 0.0%
Other makers 66 169 -61.0% 0.1% 935 2,123 -56.0% 0.1%
Total 129,509 79,043 +63.9% 100.0% 867,703 583,957 +48.6% 100.0%

PASSENGER CAR SALES

  Aug-12 Aug-11 Y-O-Y Share '12 Acc. '11 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 19,533 15,756 +24.0% 32.0% 146,878 104,914 +40.0% 38.4%
Honda 17,815 6,990 +154.9% 29.2% 84,902 56,778 +49.5% 22.2%
Nissan 6,606 4,254 +55.3% 10.8% 55,408 32,265 +71.7% 14.5%
Mazda 4,162 2,949 +41.1% 6.8% 28,682 21,213 +35.2% 7.5%
Mitsubishi 4,131 607 +580.6% 6.8% 16,723 5,552 +201.2% 4.4%
Suzuki 2,026 370 +447.6% 3.3% 7,433 3,033 +145.1% 1.9%
Subaru 7 8 -12.5% 0.0% 53 98 -45.9% 0.0%
Total Japanese makes 54,280 30,934 +75.5% 88.9% 340,079 223,853 +51.9% 88.8%
  Aug-12 Aug-11 Y-O-Y Share '12 Acc. '11 Acc. Y-O-Y Share
Ford 3,360 1,817 +84.9% 5.5% 19,297 14,470 +33.4% 5.0%
Chevrolet 1,791 1,575 +13.7% 2.9% 10,886 10,896 -0.1% 2.8%
Benz 627 259 +142.1% 1.0% 3,901 2,954 +32.1% 1.0%
B.M.W. 532 205 +159.5% 0.9% 3,578 1,926 +85.8% 0.9%
Proton 201 503 -60.0% 0.3% 2,675 4,400 -39.2% 0.7%
Volvo 114 54 +111.1% 0.2% 842 476 +76.9% 0.2%
Kia 71 43 +65.1% 0.1% 673 320 +110.3% 0.2%
Peugeot 20 13 +53.8% 0.0% 110 109 +0.9% 0.0%
Volkswagen 15 14 +7.1% 0.0% 131 183 -28.4% 0.0%
Hyundai 6 16 -62.5% 0.0% 158 95 +66.3% 0.0%
Other makers 27 112 -75.9% 0.0% 654 1,653 -60.4% 0.2%
Total 61,044 35,545 +71.7% 100.0% 382,984 261,335 +46.5% 100.0%

 COMMERCIAL VEHICLE SALES

  Aug-12 Aug-11 Y-O-Y Share '12 Acc. '11 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 24,945 16,352 +52.6% 36.4% 187,305 111,490 +68.0% 38.6%
Isuzu 18,933 13,104 +44.5% 27.7% 132,957 105,144 +26.5% 27.4%
Mitsubishi 7,522 5,973 +25.9% 11.0% 58,378 41,509 +40.6% 12.0%
Chevrolet 5,540 1,515 +265.7% 8.1% 34,880 10,130 +244.3% 7.2%
Mazda 3,129 951 +229.0% 4.6% 16,251 6,650 +144.4% 3.4%
Ford 2,815 859 +227.7% 4.1% 13,925 6,044 +130.4% 2.9%
Nissan 1,847 1,749 +5.6% 2.7% 12,920 16,443 -21.4% 2.7%
Hino 1,518 868 +74.9% 2.2% 10,625 6,974 +52.4% 2.2%
Suzuki 640 317 +101.9% 0.9% 4,511 2,961 +52.3% 0.9%
TATA 400 379 +5.5% 0.6% 3,224 3,760 -14.3% 0.7%
Honda 347 369 -6.0% 0.5% 2,077 4,101 -49.4% 0.4%
Hyundai 296 399 -25.8% 0.4% 3,288 3,065 +7.3% 0.7%
Mitsu-Fuso 148 59 +150.8% 0.2% 1,074 462 +132.5% 0.2%
Benz 27 34 -20.6% 0.0% 215 143 +50.3% 0.0%
WuLing 23 28 -17.9% 0.0% 193 206 -6.3% 0.0%
Kia 3 27 -88.9% 0.0% 282 215 +31.2% 0.1%
Chery 0 22 -100.0% 0.0% 14 200 -93.0% 0.0%
N-Diesel 0 2 -100.0% 0.0% 7 102 -93.1% 0.0%
Chrysler 0 0 - 0.0% 0 0 - 0.0%
Other makers 332 491 -32.4% 0.5% 2,593 3,023 -14.2% 0.5%
Total 68,465 43,498 +57.4% 100.0% 484,719 322,622 +50.2% 100.0%

 ONE-TON PICKUP SALES

  Aug-12 Aug-11 Y-O-Y Share '12 Acc. '11 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 22,730 14,328 +58.6% 37.6% 172,837 100,187 +72.5% 40.7%
Isuzu 17,661 12,194 +44.8% 29.2% 121,652 96,161 +26.5% 28.7%
Mitsubishi 7,522 5,973 +25.9% 12.5% 58,378 41,508 +40.6% 13.8%
Chevrolet 4,506 999 +351.1% 7.5% 26,977 7,347 +267.2% 6.4%
Mazda 3,129 950 +229.4% 5.2% 16,243 6,637 +144.7% 3.8%
Ford 2,778 815 +240.9% 4.6% 13,595 5,700 +138.5% 3.2%
Nissan 1,809 1,706 +6.0% 3.0% 12,497 16,032 -22.0% 2.9%
TATA 254 344 -26.2% 0.4% 2,371 3,602 -34.2% 0.6%
Total 60,389 37,309 +61.9% 100.0% 424,550 277,174 +53.2% 100.0%

 Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.

 

PURE PICKUP SALES

  Aug-12 Aug-11 Y-O-Y Share '12 Acc. '11 Acc. Y-O-Y Share
Toyota 19,791 12,813 +54.5% 37.2% 150,489 91,020 +65.3% 39.7%
Isuzu 17,379 11,221 +54.9% 32.7% 118,963 91,012 +30.7% 31.4%
Mitsubishi 4,895 4,169 +17.4% 9.2% 40,187 28,781 +39.6% 10.6%
Chevrolet 3,199 999 +220.2% 6.0% 24,962 7,347 +267.2% 6.6%
Mazda 3,129 950 +229.4% 5.9% 16,243 6,637 +144.7% 4.3%
Ford 2,724 748 +264.2% 5.1% 13,335 5,058 +163.6% 3.5%
Nissan 1,809 1,706 +6.0% 3.4% 12,497 16,032 -22.0% 3.3%
TATA 254 344 -26.2% 0.5% 2,371 3,602 -34.2% 0.6%
Total 53,180 32,950 +61.4% 100.0% 379,047 249,489 +52.7% 100.0%

 


ที่มา : motortrivia.com
อ่าน : 5220 ครั้ง | อัพเดท : 24-09-2555 เวลา 10:02 น.
Tags : ข่าวสาร ข่าวรถยนต์ Toyota

ยังไม่มีความคิดเห็นของข่าวนี้
โพสความคิดเห็น

ชื่อ * อย่างน้อย 3 ตัวอักษร
รายละเอียด * พิมพ์ข้อความได้ทั้งหมด 400 ตัวอักษร
* คลิ๊กที่รูปภาพถ้าต้องการรับรหัสใหม่